Senin, 06 Juli 2015

I'tikaf Tidak Masuk Rumah Kecuali Ada Hajat

[979] Diriwayatkan dari Aisyah radiallahu anhuma, ia berkata,"Pernah ketika Rasulullah SAW sedang i'tikaf, beliau memasukkan kepala beliau pada pintu kamarku sementara badan beliau tetap berada di masjid, kemudian aku menyisiri rambut beliau. Dan beliau tidak pernah masuk rumah (ketika i'tikaf) kecuali kalau ada keperluan (yang mendesak)".(H.R;Bukhari:2029).

Ringkasan Shahih Bukhari hal. 538, Karya Zainuddin Ahmad Bin Abdullathif Al-Zabidy


Tidak ada komentar:

Posting Komentar